Blue Flower

Mange mennesker har svært ved at stille sig op og lave en præsentation eller fremlæggelse foran andre.
De bliver nervøse, kan ikke finde ”den røde tråd” og fremstår i det hele meget usikre på dem selv og det de
skal fremlægge.

Hvis du gerne vil fremstå selvsikker, med en ”rød tråd” i din fremlæggelse og et kropssprog som udtrykker
at du har styr på tingene, så er det måske DIG som skal tage et forløb ved mstrange.dk

Her er et par gratis tips og gratis tricks som du måske kan bruge. Det skal dog siges, at man lærer mest ved
at få konstruktiv feedback, vejledning/gode råd og øvelser til den konkrete fremlæggelse/præsentation –
dette kan erhverves til fordelagtig pris ved at kontakte mstrange.dk

 

 eksamenssituation

 

 
• Et simpelt psykologisk kneb kan hjælpe til at få bugt med eksamensangst. Det gælder om at sætte
ord på sin angst. Det renser hjernen.

Der er ikke grund til at fylde sig med medicin inden eksamen, hvis man lider af eksamensangst.
I stedet kan man nøjes med at finde et roligt øjeblik inden eksamen og sætte ord på den angst, man
kæmper med. Det vil, ifølge et nyt forskningsresultat, dæmpe angsten betydeligt.

• »Når man tænker for meget over, hvad man gør, fordi man er nervøs for at fejle, bliver man
paralyseret af at analysere. Det sker, når vi forsøger at kontrollere hvert eneste aspekt af, hvad vi
gør for at opnå succes. Desværre får det os til at reagere abrupt og forsinket i stedet for flydende
og problemløst,« siger Sian Beilock.

1. Konfrontér angsten. Angsten trives bedst i det skjulte. Acceptér at angsten er der, og beslut dig til at
kæmpe imod den.

2. Fortæl andre om din eksamensangst, og du vil opdage, at mange slås med det samme problem. Angsten
trives bedst i ensomhed.

3. Forestil dig eksamenssituationen. Angsten kommer af at du bevist eller ubevist tror at der vil ske "noget
frygteligt. Tænk igennem hvad der vil ske, hvis de værste sker. Skulle "det værste" ske, f.eks. at du besvimer
under eksamen, så vil du møde omsorg og blive hjulpet.

4. Det er en god idé at øve sig i at gå til eksamen. Prøv at gennemspille eksamenssituationen.

5. Vær udhvilet til eksamen. Det er ikke nogen god idé at bruge den sidste nat før eksamen på en sidste
hektisk læsning.

6. Undlad at bruge spiritus, stoffer og beroligende medicin. Du kan i stedet lave en enkel
afspændingsøvelse. Sæt dig på en stol og træk vejret dybt ind, og lad så luften slippe ud uden at bruge
muskelkraft til det - det er afspænding. Tre gange og så en pause, tre gange og så en pause, of endnu tre
gange og så en pause. Husk pauserne, ellers får du for meget ilt og bliver svimmel.
7. I eksamenssituationen skal du give dig tid til at læse spørgsmål, opgaver m.m. grundigt igennem. Hvis
du er i tvivl om noget, så stil opklarende spørgsmål.

8. Vær god ved din hukommelse. Den vil gøre meget for at opfylde dine forventninger. Så hvis du siger til
dig selv "Jeg har en dårlig hukommelse", så vil din hukommelse være påvirket af dine forventninger. Hvis
du i stedet siger: "Jeg har en god hukommelse", så vil din hukommelse forsøge at leve op til det. Hvis noget,
du prøver at huske, ikke melder sig med det samme, så giv din hukommelse lidt tid, så vil det "glemte" ofte
dukke op. Det er forventningernes magt.
Det er selvindlysende, at det er en stor fordel at være velforberedt til eksamen. Der er to faktorer der er
altafgørende, når det drejer sig om at huske. Brug dem, når du læser til eksamen:

9. Den første faktor er forståelsesdybden. Altså, jo bedre man forstår det, man læser, jo bedre husker man
det.

10. Den anden faktor er integrationen. Det vil sige, at den nye viden skal forbindes med den viden, man
allerede har. Jo bedre den nye viden bliver indlejret i den viden man allerede har, jo bedre husker man.
I Danmark benytter elever og studerende sig i stigende grad af betablokkere og anden medicin, inden de
skal til eksamen.

En rundspørge blandt 1023 folkeskole- og gymnasieelever i 2009 afslørede, at hele 70 procent af pigerne
mener, de bliver så nervøse inden eksamen, at det påvirker deres præstation. 38 procent af de adspurgte
overvejede medicin inden eksamen.
Var det måske bedre at tage et forløb ved mstrange.dk? Her er der ingen medicin og redskaberne kan du
bruge i alle situationer hvor du skal præstere foran andre…